Lidmaatschap

Lidmaatschap

Eenieder die gebruikt maakt van onze tennisbanen dient lid van TV de Acehof te zijn. Alleen voor speciale situaties, zoals 'Maak Kennis met Tennis', kan het bestuur hiervoor een uitzondering maken.

Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient via een email aan de ledenadministratie ([email protected]) te geschieden. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. 
Een opzegging die gemaild is vóór 1 december van het lopende jaar geldt per eerstvolgende 1 januari. Wordt ná 1 december opgezegd, dan is de volle jaarcontributie voor eerstvolgende jaar verschuldigd - dit is conform de KNLTB gedragslijn. 

Procedure Inschrijving

1. U meldt zich aan door het inschrijfformulier te vullen.

2. U wordt ingeschreven als lid van TV de Acehof, en er wordt een ledenpas bij de KNLTB aangevraagd. U ontvangt hierover een email. Ook ontvangt u een digitale toegangscode voor het clubgebouw, via een aparte email.

3. De contributie voor het lopende jaar wordt geïnd. Als het lidmaatschap ingaat na 1 april wordt de contributie naar rato berekend.

4. Zodra de KNLTB ledenpas binnen is, wordt deze in het clubgebouw neergelegd en wordt u geïnformeerd dat u hem aldaar kunt ophalen. Een ledenpas is gewoonlijk binnen 10 dagen af te halen.

Welkomstbrief Jeugdleden. Acehof.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

|

TV De Acehof

Sportlaan 8
7651 LD Tubbergen

KVK-nummer

40073107