Lidmaatschap

Lidmaatschap: Een ieder die gebruikt maakt van onze tennisbanen dient lid te zijn. Het lidmaatschap van De Acehof geldt voor één kalenderjaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Wordt ná deze datum opgezegd, dan is de volle jaarcontributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Ook de KNLTB hanteert deze gedragslijn. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Opzeggingen kunnen uitsluitend worden gericht aan de ledenadministratie. 

De ledenadministratie is in handen van de secretaris E-mailadres:[email protected]

Procedure

1. Aanmeldingsformulier kunt u hier invullen. Ook dient u z.s.m. een recente pasfoto van 35 x 45 mm in te leveren voor de harde KNLTB-ledenpas (o.a. voor het afhangsysteem). Foto kunt u ook mailen naar [email protected] met vermelding van uw naam.

2. U ontvangt vervolgens een tijdelijke ledenpas (in afwachting van de KNLTB-pas) + een sleutel welke toegang geeft tot de tennisbanen en kleedkamer

3. Bij opzegging van het lidmaatschap moeten eigendommen (sleutel) worden geretourneerd, pas daarna wordt het lidmaatschap als beëindigd beschouwd.

4. Ook bij opzeggingen blijft het lidmaatschap in tact tot 1 januari van het volgende jaar.

5. Bij de sleutelafgifte wordt  u € 15, -  aan borg in rekening gebracht. Dit bedrag ontvangt u bij inlevering retour.
Sleutel is op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging.

6. Contributie wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd via uw giro of bankrekening Mededelingen van de penningmeester: Guy Hulshof is penningmeester van de vereniging. Jaarcontributie:  seniorleden € 120,-- en juniorleden € 45,--  per kalenderjaar.

Juniorleden die bij onze vereniging lessen ontvangen € 20 p/p lessubsidie per lesseizoen. 

De contributie is per 1 januari van elk jaar verschuldigd en wordt via automatische incasso-opdracht aan de tennisvereniging voldaan.

Welkomstbrief Jeugdleden. Acehof.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

|

TV De Acehof

Sportlaan 8
7651 LD Tubbergen