Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie

Voor het onderhoud van het tenniscomplex is er een lijst van leden beschikbaar. De aansturing van degenen die op de lijst staan gebeurt door parkbeheerder Jos Ypma.

De werkzaamheden worden verricht op  verschillende dagen afhankelijk van de soort werkzaamheden en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

De werkzaamheden bestaan uit regulier en incidenteel onderhoud. 

Het wekelijks terugkerend onderhoud betreft:         

 • het verwijderen van blad van de banen en verharding
 • het verwijderen van onkruid langs de banen en zo nodig bespuiten
 • met een achter een trekkertje gehangen driehoeksbezem bewerken van de banen om op die manier het ingestrooide zand te verdelen  

Het incidentele onderhoud betreft:

 • controle van hang- en sluitwerk, afrastering en regenwaterafvoer
 • controle verlichting op complex
 • het controleren van de netten
 • doorspuiten drainage door gemeente
 • maaien gras door Ewilgro
 • spuiten tegen algen en mos 
 • vuilcontainers laten legen   

Het jaarlijks onderhoud betreft:

 • verlichting banen
 • uitvoeren onderhoudscontract Kreuwel voor brandblusser
 • onderhoud waterleiding douches in verband met legionella door Eppink installatiebedrijf
 • groot onderhoud tennisbanen in het voor- en najaar- door de firma Wijnbergen

 

Hier onder belangrijke info voor het onderhoud

- Brandstof en bestrijdingsmiddelen click hier
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

|

TV De Acehof

Sportlaan 8
7651 LD Tubbergen

KVK-nummer

40073107