Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie

Voor het onderhoud van het tenniscomplex is er een lijst van leden beschikbaar. De aansturing van degenen die op de lijst staan gebeurt door de parkbeheerder.

De werkzaamheden worden verricht op  verschillende dagen afhankelijk van de soort werkzaamheden en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

De werkzaamheden bestaan uit regulier en incidenteel onderhoud. 

Het wekelijks terugkerend onderhoud betreft:         

 • het verwijderen van blad van de banen en verharding
 • het verwijderen van onkruid langs de banen en zo nodig bespuiten
 • het bewerken van de banen met een driehoeksbezem om op die manier het ingestrooide zand te verdelen; deze bezem wordt getrokken met een trekkertje.

Het jaarlijks terugkerend onderhoud betreft:

 • verlichting banen
 • uitvoeren onderhoudscontract brandblusser (Kreuwel)
 • onderhoud waterleiding douches in verband met legionella (Eppink)
 • onderhoud tennisbanen in het voorjaar of najaar (Wijnbergen)

Het incidentele onderhoud betreft:

 • controle van hang- en sluitwerk, afrastering en regenwaterafvoer
 • controle verlichting op complex
 • het controleren van de netten
 • doorspuiten drainage door gemeente
 • maaien gras
 • spuiten tegen algen en mos 
 • vuilcontainers laten legen

Hieronder belangrijke info voor het onderhoud

- Brandstof en bestrijdingsmiddelen klik hier

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

|

TV De Acehof

Sportlaan 8
7651 LD Tubbergen

KVK-nummer

40073107