Jeugdcommissie

Sandy Velthof is contactpersoon voor onze jeugdcommissie (JC). Met een aantal vrijwilligers inspireren en organiseren zij de gang van zaken bij de jeugd. De JC probeert samen met de jeugd het plezier in de tennissport te beleven en te vergroten.

Het streven is om zoveel mogelijk clubvrijwilligers en “hulpouders” in te kunnen schakelen die ondersteuning bieden aan de verschillende georganiseerde activiteiten. Hierdoor raken de ouders ook meer betrokken bij de sportbeleving van hun kind(eren).

Taken Jeugdcommissie:
– Het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd
– Het (tijdig) informeren van jeugdleden over de aanstaande activiteiten
– Het werven en behouden van jeugdleden
– Het promoten van jeugdactiviteiten
– Het promoten van de tennisvereniging via o.a. schooltennis en MKMT
– Het motiveren van ouders van jeugdleden om te helpen bij het organiseren van de jeugdactiviteiten van hun kind(eren)
– Het fungeren als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders
– Het meedenken met het bestuur en adviseren over jeugdaangelegenheden
– Het communiceren met de trainer en het bestuur
– Het begeleiden van de competitie voor de jeugd

Activiteiten die door de JC worden georganiseerd zijn o.a.:
– Nieuwjaarstoernooi in Uelsen
– KNLTB competitie
– FTO toernooi
– Schooltennis
– Mini Maxi toernooi
– Maak Kennis Met Tennis (MKMT)
– Clubkampioenschappen
– Tennis je Fit
– ...

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

|

TV De Acehof

Sportlaan 8
7651 LD Tubbergen

KVK-nummer

40073107